Skip to main content

ಯುಗಾದಿಯ ಹರಟೆ

ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನು . ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ  ಬಿಸಿಲು , ತಡೆಯಲಾರದ ಸೆಕೆ ಅಂದಿರಾ . ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಸಿ.

ವರುಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ.  ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಶ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಉಂಡೆಯವರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ಬೊಡೆ, ಕೋಸುಂಬರಿ, ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ  ಸಂಭ್ರಮ .

ಎರೆಡೆರಡು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಯುಗಾದಿಗೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಮಾಡಲು ಇದೇನು ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವೇ? ತಿಂಡಿ ಪೋತ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಸಹ (ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಲಸಿಯಾದ ನಾನೂ ಸಹ) , ಕನಿಷ್ಟ ಐದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀನೆ. ಹದಿನಾರು ಪ್ರಕಾರದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪದ ಗಣೇಶ!

ಎರೆಡೆರಡು ಸಿಹಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ, ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮಾಡ್ಯುಲನ್ನೇ  ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ದುರದ್ರಷ್ಟವಾಷತ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಷಿಕ್ಯುಶನ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ .

ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ರಿಲೇಶನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ  ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಪ್ರೊ ಗಳು ಮಾಡುವ ಹೋಳಿಗೆ ಯಾಕೆ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಮೂನೋ, ಕೆಸರಿಬಾತೋ ಮಾದಬಾರದಿತ್ತಾ ಎಂದು ಕಮ್ಮಿಸರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ? ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕಷ್ಟದ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಉಷಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇನೋಎಂಬ ಪ್ಲಾನು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಳೆ  ಹೋಳಿಗೆ ಮಾದುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಯ್  ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ  ಪ್ರತಿ ವರ್ಶ. . ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತ ಕೇಳಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Pride is  followed by fall ತಾನೇ

ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಉಂಡೆಯ ತನಕ ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ (ತಲೆ) ಹರಟೆ ತಯಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡಬರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ   ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Comments

Popular posts from this blog

Someshwara shataka

ಚರಿಪಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಷಿಗೊಂದು ತರು ಗೊಡ್ಢಾಗಲ್ ಫಲಂ ಈವಿದಾ
ಮರಗಳ್ ಪುಟ್ಟವೆ ಪುಷ್ಪವೊಂದು ಬಳಲಲ್  ಭ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೂವಿಲ್ಲವೆ
ನಿರತಂ ಸತ್ಕವಿಗೋರ್ವ ಗರ್ವಿದಂ ನೃಪ ತಾಂ ಲೋಭಿಯಾಗಲ್ ನಿಜಂ
ಧರೆಯೊಳ್ ದಾತರು ಪುಟ್ಟರೆ ಹರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Will a bird in the wild go hungry just because one fruit tree dries up? If one flower withers, will not the bee get any flowers? If one haughty king is miserly, will there be no patrons (of poetry) on this earth?


ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳೋದುತಂ
ಕೆಲವಂ ಮಾಳ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು ಕೆಲವಂ ಸುಜ್ಙಾನದಿಂ  ನೋಡುತಂ
ಕೆಲವಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗದಿಂದಲರಿಯಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಪ್ಪಂ ನರಂ
ಪಲವಂ ಪಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವೈ ಹಾರ ಹರಾ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

Learning from wise men, reading from good books, observing others  work and learning from good company, these are the ways a man becomes omni-scient (sarvajna - one who knows everything). Just like many streams join together to make an ocean.

P.S.
1) If you find some of my wordings in this shataka is wrong, please let me know. It is a 40 year old memory.
2) There are also many tripadis(poems with 3 lines ,…

Art therapy?

The other day, I was feeling little bit off. That happens most of the time, doesn't it? Well, that day I was feeling more off than usual. And was trying to fill the gigantic void with television shows, dumb mobile games and of course food.

Then I got up and took my color kit and started painting. OK, I am not an artist and am quite bad at it. But still I paint plain colors on empty jam and sauce bottles now and then. And it helps. And mind you, I started this much before these the "art therapy" became hip.

I even try to do some sewing. But that is more time consuming and needs better eyes. I may have patience and attention span of a two year old. So sewing is not for me.

So, the question arises, why don't I use this form of meditation - for the lack of better word, every time? I would have been ten kgs lighter and much much calmer. I don't have an answer. Here is my work from that day.

Again the photo has another story - I took the photo on old dining table clu…

Shantam papam

I plucked some leaves from my kitchen garden for (cooking) making tambuli in the evening. Imagine, I who can not read small letters, even in broad daylight, plucked some dodda patre leaves in the dark kitchen garden. I tried dry roasting them with coriander leaves. Suddenly I saw something whitish. A worm? What sin I was about to commit? I was about to feed non-veg, that too a worm, to two pious brahmins. Threw out the whole thing. Should I wear glasses even when I am cooking?
I hate these chalis. So never wear them. It hurts my nose. I go to a super market. I read a box of something to buy. I can not read its price. I ask the sales boy/girl, what is the price. They will think that I am illiterate. But see, I can't help it. Can't these people print atleast prices in large print for forty plus people.
After a long time today, I tried reading my daily horoscope from newspaper. Could not read anything. At this exponential decay rate, the day is not far when my vision would be zer…